אדריכלות

  אדריכלות רודולף שטיינר תרגמו מאנגלית: מתרגמים שונים   משימת האמנות המודרנית ושל האדריכלות, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, מבנים ידברו, אמנות בטבעה הרוחני, טכנולוגיה ואמנות, המקדש-אדם הוא! המקור העל חושי של האמנויות, אנתרופוסופיה והאמנויות החזותיות, טבען וישותן של האמנויות, טבעו של הצבע, ההתנסות המוסרית של עולם הטון והצבע. צבע על …

אגדת המקדש

אגדת המקדש – הבנאות החופשית לפי מדע הרוח רודולף שטיינר תרגם מגרמנית: דב וירושבסקי הרצאה בברלין 2.12.1904: אגדת המקדש כבסיס לבנאות החופשית, טקס הקבלה אל הבנאות של יוחנן. דרגת המסטר ואגדת בית המקדש. התהליכים הסמליים כתמונות צלם של תהליכים אוקולטים בעולם האסטראלי. הבונים החופשיים בזמנים הקדומים בנו בפועל. אמנות הבנייה …

מקור הסבל, מקור הרוע, מחלה ומוות – 2

  מקור הסבל, מקור הרוע, מחלה ומוות הרצאה 2 – ברלין 22 בנובמבר 1906    GA55 מקור הרוע (רשימות) תרגום מאנגלית ועריכה לשונית: חייה חצב אופייני הדבר לכל הספרות המודרנית שהיא מדברת כה מעט על רוע; חומרנות פשוט אינה מעסיקה את עצמה עם רוע. הסבר חומרני יכול כמובן להימצא לסבל, מחלה …

היכן וכיצד אנו מוצאים את הרוח?

  היכן וכיצד אנו מוצאים את הרוח? רודולף שטיינר סדרה של שמונה-עשרה הרצאות שניתנו בין 15 באוקטובר 1908 ל-6 במאי 1909 בברלין.GA57 תרגם מאנגלית: עלי אלון הקלדה ועריכה: דניאל זהבי תיקונים: דליה דיימל   24.10.1908   הרצאה 3 התגלות סודות גיתה – אזוטרי   כנגד הרצאה כמו של היום יכולה …