עצות מעשיות למורים – אמנות החינוך מתודית דידקטית

עצות מעשיות למורים אמנות החינוך מתודית דידקטית רודולף שטיינר תרגם מאנגלית: עלי אלון עבר עריכה והערות על ידי המערכת – מהדורה חדשה 2014 14 הרצאות שניתנו בעת ייסוד בית ספר ולדורף בשטוטגרט מ-21 באוגוסט עד 5 בספטמבר 1919, במקביל לסדרת ההרצאות: "ידע האדם". מהתוכן: הערות אפוריסטיות על פעילות אמנותית, אריתמטיקה, קריאה …

אדריכלות ומשימתן של האומנויות

אדריכלות ומשימתן של האמנויות רודולף שטיינר תרגמו מאנגלית: מתרגמים שונים לקט של 14 הרצאות       משימת האמנות המודרנית ושל האדריכלות, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, מבנים ידברו, אמנות בטבעה הרוחני, טכנולוגיה ואמנות, המקדש-אדם הוא! המקור העל חושי של האמנויות, אנתרופוסופיה והאמנויות החזותיות, טבען וישותן של האמנויות, טבעו של הצבע, ההתנסות …