אדריכלות ומשימתן של האומנויות

אדריכלות ומשימתן של האמנויות רודולף שטיינר תרגמו מאנגלית: מתרגמים שונים לקט של 14 הרצאות       משימת האמנות המודרנית ושל האדריכלות, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, מבנים ידברו, אמנות בטבעה הרוחני, טכנולוגיה ואמנות, המקדש-אדם הוא! המקור העל חושי של האמנויות, אנתרופוסופיה והאמנויות החזותיות, טבען וישותן של האמנויות, טבעו של הצבע, ההתנסות …