אני מביט אל העולם

אני מביט אל העולם מאת: גלעד גולדשמידט האם בוגרי בית ספר ולדרוף מצליחים להתמודד עם האתגרים של החברה הישראלית? כיצד מתמודדים בוגרי בית ספר ולדרוף אם האתגרים העומדים מולם לאחר סיום הלימודים? האם הם עומדים בלחצים ובקשיים של שנת השירות, של השירות הצבאי, של לימודים באקדמיה? כיצד רואים אותם אנשים …