אגדת המקדש – הבנאות החופשית לפי מדע הרוח

אגדת המקדש הבנאות החופשית לפי מדע הרוח רודולף שטיינר תרגם מגרמנית: דב וירושבסקי הרצאה בברלין 2.12.1904: אגדת המקדש כבסיס לבנאות החופשית, טקס הקבלה אל הבנאות של יוחנן. דרגת המסטר ואגדת בית המקדש. התהליכים הסמליים כתמונות צלם של תהליכים אוקולטים בעולם האסטראלי. הבונים החופשיים בזמנים הקדומים בנו בפועל. אמנות הבנייה בזיקה …