אדריכלות

  אדריכלות רודולף שטיינר תרגמו מאנגלית: מתרגמים שונים   משימת האמנות המודרנית ושל האדריכלות, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, מבנים ידברו, אמנות בטבעה הרוחני, טכנולוגיה ואמנות, המקדש-אדם הוא! המקור העל חושי של האמנויות, אנתרופוסופיה והאמנויות החזותיות, טבען וישותן של האמנויות, טבעו של הצבע, ההתנסות המוסרית של עולם הטון והצבע. צבע על …

אגדת המקדש

אגדת המקדש – הבנאות החופשית לפי מדע הרוח רודולף שטיינר תרגם מגרמנית: דב וירושבסקי הרצאה בברלין 2.12.1904: אגדת המקדש כבסיס לבנאות החופשית, טקס הקבלה אל הבנאות של יוחנן. דרגת המסטר ואגדת בית המקדש. התהליכים הסמליים כתמונות צלם של תהליכים אוקולטים בעולם האסטראלי. הבונים החופשיים בזמנים הקדומים בנו בפועל. אמנות הבנייה …

מיכאל ומיסטריית איזיס החדשה – ניסיון

מיכאל ומיסטריית איזיס החדשה – ניסיון "אני העבר, ההווה והעתיד כל בן תמותה צריכה להרים הצעיף שלי." הרצאותיה של אדריאנה קוליאס בדורנאך, שווייץ, 23-24 פברואר 2013[i] © Adriana Koulias Michael and the New Isis Mysteries, Lectures Given by Adriana Koulias, Dornach, Switzerland, 23th-24th February 2013. http://media.wix.com/ugd/93123f_f77e79beb4184af9b024d149b3972a78.pdf תרגום מאנגלית לעברית על-ידי …